An Gearrsceal agus an Splancsceal

An Gearrsceal agus an Splancsceal

FREE

Date: Saturday 10 October

Time: TBA

Venue: Áras Scríbhneoirí na hÉireann, 19 Cearnóg Pharnell

Stiúrthóirí na Ceardlainne: Micheál Ó Conghaile agus Micheál Ó Ruairc

Beidh an cheardlann seo dírithe den chuid is mó ar scríbhneoirí óga/nua nachbhfuil aon leabhar foilsithe fós acu ach a léiríonn cumas scríbhneoireachtasa ghearrscéal nó sa splancfhicsean. Tabharfar áit ar an gceardlann freisináfach do dhornán scríbhneoirí aitheanta, rud a rachaidh chun leasa nascríbhneoirí óga agus na scríbhneoirí aitheanta araon. Tugtar cuireadh doghearrscéalaithe ar mhaith leo a bheith páirteach sa cheardlann gearrscéalnó cupla splancscéal dá gcuid a sheoladh chuig Stiúrthóir CIC, MicheálÓ Conghaile ag moccic@eircom.net ROIMH an 24 Meán Fómhair 2015.

Roghnófar na saothair is feiliúnaí agus déanfar iad a phlé agus a mheas ag an gceardlann. Seolfar saothar gach scríbhneora chuig gach iarrthóir (a bheidh ag freastal ar an gceardlann) roimh ré ionas go mbeidh deis acu iad a léamh. Tríd an módh oibre seo beidh na hiarrthóirí ar fad in ann páirt ghníomhach a ghlacadh sa cheardlann, agus foghlaim ó laigí agus ó bhuanna shaothar a chéile. Beidh áit d’ochtar ar a mhéid ar an gceardlann. Níl aon táille i gceist don cheardlann seo ach beidh iarrthóirí freagrach as a gcuid costas taistil féin agus lóistín sa chás go mbeadh a leithéid i gceist.

Tuilleadh eolais:

Micheál Ó Conghaile nó Bridget Bhreathanch,
Cló Iar-Chonnacht Guthán: (091) 593307 | Ríomhphost: moccic@eircom.net
Tá an cheardlann seo á heagrú le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon