The Irish Writers Centre and Anam Cara Writer's & Artist's Retreat are delighted to partner together to offer a one-week residency to an Irish language writer. The bursary includes fully subsidised accommodation and meals.

The successful candidate can choose a time for their week-long residency subject to availability at the Anam Cara retreat. 

This is an open call to writers resident in the island of Ireland with a proven track record and at least one book of prose or poetry in the Irish language which has been published by a recognised publisher.


How to Apply:

Applications are accepted by email only to director@writerscentre.ie and should be labelled 'Anam Cara / IWC Bursaries' in the subject line.

Please include:

  • A short bilingual cover letter (in English and Irish) including your personal details and statement of artistic intent, clearly and concisely outlining the project you would like to focus on during your time at Anam Cara.
  • An updated Curriculum Vitae (in either English or Irish, max. two A4 pages) including publications with ISBNs.
  • Clearly labelled samples of recent work (in Irish – up to three short samples of up to 300 words.) 
  • Any relevant information on your proposed project such as written excerpts, photos, research information, etc. (in either English or Irish)
  • Note: Please compile all relevant documentation into a single attachment. 


Application Deadline:

28 February, 2017 at 5pm. No late applications will be considered. Applications will be acknowledged by email on receipt.


Selection Process:

Applications go before a selection committee of the Board of the Irish Writers Centre and a nominee of Anam Cara. 

 

=========

Sparánachtaí do Scríbhneoirí Gaeilge in Ionad Anam Cara

Deis le seachtain a chaitheamh i dtearmann do scríbhneoirí ar leithinis Bhéarra


Tá sparánacht ar fáil do scríbhneoir Gaeilge seal seachtaine a chaitheamh i mbun oibre in Anam Cara, tearmann do scríbhneoirí agus ealaíontóirí atá lonnaithe ar leithinis Bhéarra in iarthar Chorcaí. Is mar chomhpháirtíocht idir Áras Scríbhneoirí na hÉireann agus tearmann Anam Cara atá an deis iontach seo ar tairiscint, agus clúdófar costais iomlána lóistín agus béilí in Anam Cara. 

Beidh an scríbhneoir a roghnófar in ann an tréimhse seachtaine a oirfidh dóibh féin agus don tearmann a shocrú. Beidh fáilte roimh iarratais ó scríbhneoirí atá lonnaithe i bPoblacht na hÉireann agus ar foilsíodh ar a laghad leabhar amháin próis nó filíochta leo as Gaeilge ag foilsitheoir aitheanta.


Iarratais:

Is ar ríomhphost amháin a ghlacfar le hiarratais agus iad le seoladh chuig director@writerscentre.ie.

Ba chóir 'Anam Cara/IWC Bursaries' a bheith ar líne an ábhair.

Le seoladh:

- Litir ghairid dhátheangach (i nGaeilge agus i mBéarla) ina bhfuil do chuid sonraí pearsanta agus ráiteas gonta faoina bhfuil ar intinn agat mar shaothar ealaíne le linn an ama in Anam Cara.

- Curriculum Vitae atá chun dáta (i nGaeilge nó i mBéarla, dhá lch. A4 ar a mhéid) agus sonraí foilseachán agus ISBNs ann.

- Samplaí de do shaothar le tamall anuas agus iad marcáilte go soiléir (i nGaeilge, suas le trí shampla ar fad, agus uaslíon 300 focal iontu)

- Eolas eile a bhaineann leis an tionscadal: mar shampla, sleachta, grianghraif, nótaí taighde & rl (i nGaeilge nó i mBéarla)

- NÓTA: Bíodh na míreanna seo thuas cuimsithe in aon cheangaltán amháin, le do thoil.

Spriocdháta

Is é 28 Feabhra 2017 ag 5pm an spriocdháta. Ní ghlacfar le haon iarratas ina dhiaidh sin. Cuirfear admháil ar rphost chuig gach iarratasóir.

Próiseas roghnúcháin

Cuirfear na hiarratais faoi bhráid choiste roghnúcháin a bheidh ionadaíoch ar Bhord Áras Scríbhneoirí na hÉireann agus ar Anam Cara. 

You might also like…