Ceardlanna Ficsin Irish Writers Centre Dublin

Baile Átha Cliath: Cúrsa Scríbhneoireachta do Dhéagóirí le Áine Ní Ghlinn

Tosach: Dé Luain 25-29 Meitheamh 2018
Am: 10:30am-1:30pm
Fad:  5 Lá
Costas: €50

Tá na blianta taithí ag Áine Ní Ghlinn ar cheardlanna scríbhneoireachta a dhéanamh le déagóirí. Sna ceardlanna seo déanfar scagadh ar phróiseas na scríbhneoireachta, déanfaidh na rannpháirtithe dánta agus scéalta a scríobh ar théamaí éagsula. Beidh deis acu triail a bhaint as stíleanna éagsúla filíochta. Foghlaimeoidh siad bealaí éagsúla le carachtair agus plota a fhorbairt agus breathnófar ar bhealaí éagsúla le scéal a oscailt agus a chriochnú. 

Is file agus údar do pháistí í Áine Ní Ghlinn a bhfuil 29 leabhar foilsithe aici agus neart duaiseanna buaite aici dá saothar. Ina measc seo, tá Gradam Ficsin CBI, Gradam Reics Carló Leabhar Gaeilge na Bliana (faoi dhó) agus Gradam Leabhar na Bliana de chuid Chumann Litearthachta na hÉireann.

Le tacíocht ó Foras na Gaeilge

---

Áine Ní Ghlinn has years of experience of writing workshops with teenagers. In these workshops the writing process will be examined, the participants will write poems and stories on different themes. They will have the opportunity to try out different styles of poetry. They will learn different ways to develop characters and plot and explore different ways to start and finish a story.

Áine Ní Ghlinn is a children's author who has published 29 books and has won many prizes for her work. These include the CBI Fantasy Award, the Irish Book of Irish Year of the Year Award (twice) and the Irish Literacy Society's Book of the Year Award.

With support from Foras na Gaeilge