Book Launch: Taisí Tosta le Seosamh Ó Murchú

Book Launch: Taisí Tosta le Seosamh Ó Murchú

FREE

Dé Céadaoin, 16 Meán Fómhair | Wednesday, 16 September

6.30pm

Seoladh Leabhair/Book Launch

Taisí Tosta

Cnuasach filíochta le Seosamh Ó Murchú

Cuirfidh An tOllamh Máire Ní Annracháin an saothar nua filíochta seo i láthair an phobail. Fáilte roimh chách. Coiscéim a d’fhoilsigh.


An Saothar

Bíonn cuid mhór le rá ag an bhfile seo agus deireann sé a mbíonn le rá aige trí bhua urlabhra a chuirtear i láthair le miondealú brí, imeartas focal agus ilbhríochas focal is abairte a fhágann na dánta aige i mbun oibre ar roinnt leibhéal ag an aon am. Bíonn mórcheisteanna agus géarchéim an tsaoil mhóir ag déanamh scime dó agus ní leasc leis an tuiscint atá aige ar an saol ina bhfuil sé beo a chur in iúl go hoscailte is go macánta. Is léir gur caitheadh go cáiréiseach leis na dánta seo agus go bhfuil tábhacht ag roinnt leo.
Proinsias Ó Drisceoil

An File

Sna Crosa Beaga láimh le baile Loch Garman a rugadh Seosamh Ó Murchú. Iareagarthóir ar Comhar is ea é agus bhí sé ina chomhbhunaitheoir agus ina chomheagarthóir ar an irisleabhar liteartha, Oghma, 1989–1998. Tá sé ina Eagarthóir Sinsearach sa Ghúm.