Comórtas Splancfhicsin / Flash Fiction Competition

Comórtas Splancfhicsin / Flash Fiction Competition

Comórtas Splancfhicsin – i gcomhair le Áras Scríbhneoirí na hÉireann, IMRAM agus iris Books Ireland


Gairm ar scríbhneoirí a bhfuil Gaeilge éigin acu – tá sé in am a bheith cruthaíoch!

- 400 focal splancfhicsin (i nGaeilge). 

Duais: €100 agus foilseofar an cúigear is fearr in iris Books Ireland, taobh le cúig scríbhneoir aitheanta Gaeilge: 

  • Alan Titley
  • Antain Mac Lochlainn
  • Caitríona Ní Chléirchín
  • Mícheál Ó Ruairc
  • Orna Ni Choileán

- Spriocdháta: Dé hAoine, 31 Iúil 2015

- Ráta lacáiste: €5 

- Ní mór iontrálacha a bheith i bhfoirm Word document nó PDF agus seolta mar ríomhphost chuig events@writerscentre.ie faoin líne ábhair 'Comórtas Splancfhicsin'

Níl aon teorann ar mhéid na n-iontrálacha ó gach iarrthóir.

Le cabhair ó Fhoras na Gaeilge

 

======

 

Flash Fiction Competition – with the Irish Writers Centre, IMRAM and Books Ireland magazine 

 Calling writers with some proficiency in the Irish language – it's time to get creative!

- 400 words of flash fiction (in Irish)

- Deadline: Friday 31 July 2015

- Prize: €100 for each of the five best entries and those pieces will be guaranteed publication in Books Ireland magazine, alongside five well-known Irish language writers including:

  • Alan Titley
  • Antain Mac Lochlainn
  • Caitríona Ní Chléirchín
  • Mícheál Ó Ruairc
  • Orna Ni Choileán.

- Entries: €5 

- Applicants can submit as many entries as they wish. 

- Entries should be submitted as a Word document or PDF and emailed to events@writerscentre.ie with the subject line 'Comórtas Splancfhicsin'

Supported by Foras na Gaeilge 

======