Mindshift: Buneolas ar Ghnó na Scríbhneoireachta don Scríbhneoir
Mindshift: Buneolas ar Ghnó na Scríbhneoireachta don Scríbhneoir
Mindshift: Buneolas ar Ghnó na Scríbhneoireachta don Scríbhneoir
Irish Writers Centre - Dublin, Ireland

Mindshift: Buneolas ar Ghnó na Scríbhneoireachta don Scríbhneoir

Regular price €17.00

Dé Sathairn 5 Nollaig, 10.30am – 3.00pm

Táille: €20 / €17

 Autumn 2015 - this course has now passed.

Tá an seisiúin forbartha gairme seo do scríbhneoirí Gaeilge, nua agus seanbhunaithe, chomh maith leo sin atá ag foilsiú sa Ghaeilge.

Beidh sé dírithe ar dheiseanna maoinithe agus tacaíochta, scéimeanna scríbhneoirí cónaithe agus ar ghnó an aistriúcháin. Tabharfaid sé léargas fosta ar stáid na foilsitheoireachta Gaeilge faoi láthair.

Ná caill an deis eisceachtúil seo do dhaoine atá gafa le litríocht na Gaeilge do údair ghníomhacha agus gach duine atá rannpháirteach i dtionscadal na leabhar.

I measc na gcainteoirí beidh: Ealaín na Gaeltachta, Lochlainn Ó Tuairisg (Chló Iar-Chonnacht), Muiris Ó Raghallaigh (An Gúm), Gréagóir Ó Dúill agus Anna Heussaff

Cathal Póirtéir atá ag eagrú na hócáide.

Le tacaíocht ó Fhoras na Gaeilge

     

 

 

Mindshift: Introduction to the Business of Being a Writer 
Saturday 5 December | 10.30am – 3.00pm
€20 / €17
This professional development session is aimed at both emerging and established Irish language writers, as well as those publishing through the medium of the Irish language. 
It will focus on funding opportunities and supports, writer-in-residence schemes and the business of translation, and will also provide an overview on the current status of Irish language publishing. 
This is a once-off event for those involved in Irish language literature – either at the coal face of writing or behind the scenes – and is not to be missed. 
Curated by Cathal Póirtéir, speakers include: Eibhlín de Paor (Ealaín na Gaeltachta), Seán Tadhg Ó Gairbhí (Arts Council), Lochlainn Ó Tuairisg (Chló Iar-Chonnacht), Muiris Ó Raghallaigh (An Gúm), Anna Heussaff (writer and translator) and Gréagóir Ó Dúill (writer and poet). 
 
Supported by Foras na Gaeilge
================================
About the panelists

Gréagóir Ó Dúill’s recent selected verse in Irish, Annála, was followed by Balla an Chuain  and a second collection in English, Outward and Return, (Doghouse) in 2012.  Gréagóir won the Oireachtas prize for best collection, 2010, and Duais Cholmcille (best poem in Irish or Scots Gaelic) at Strokestown, 2013. He has also published biography and a collection of short fiction.  He divides his time between Dublin and the Donegal Gaeltacht and has taught poetry and creative writing in the Ulster University and the Poets’ House.

Tar éis a rogha dánta, Annála, a chuir Comhar amach le déanaí, foilsíodh Balla an Chuain (Coiscéim) agus an dara cnuasach Béarla, Outward and  Return, (Doghouse, 2012).  Bronnadh duais an Oireachtais don chnuasach ab fhearr ar Ghréagóir Ó Dúill as Dán Nollag faoin tSamhradh 2010 agus Duais Cholmcille as an dán ab fhearr Gaeilge nó Gaidhlice  i mBéal Átha na mBuillí, 2013.  Tá beathaisnéis agus cnuasach gearrscéalta foilsithe aige fosta.  Roinneann sé a chuid ama idir Baile Átha Cliath agus Gaeltacht Thír Chonaill agus tá cuid mhór teagaisc déanta aige ar an fhilíocht agus ar an scríbhneoireacht chruthaitheach in Ollscoil Uladh, Ollscoil na Ríona agus Teach na hÉigse.

==

Anna Heussaff is a novelist writing for adults and children. This autumn, Cló Iar-Chonnacht will publish her third crime novel in Irish, set in historic Kilmainham in Dublin, where she lives. Deadly Intent, under her pen name Anna Sweeney, is her translation of her novel Buille Marfach. Her adventure mystery for 10-13 year olds, Hóng, won the 2013 Judges Special Award from Children's Books Ireland. She runs workshops for the Writers in Schools scheme; she has translated three Dorling Kindersley books for Futa Fata, including Leabhar Mór an Cheoil; and she also teaches short language and literature courses to students and adults.

Is úrscéalaí do léitheoirí fásta agus óga í Anna Heussaff. An fómhar seo, foilseoidh Cló Iar-Chonnacht a húrscéal new bleachtaireachta i nGaeilge, suite ina ceantar féin i gCill Mhaighneann i mBÁC. Bronnadh mórdhuais Oireachtais ar chúig úrscéal Gaeilge léi go dtí seo; agus bhuaigh a scéal mistéire don aos óg, Hóng, Duais Speisialta na Moltóirí ó Leabhair Pháistí Éireann i 2013. Tá sí páirteach i scéim na Scríbhneoirí sna Scoileanna; d'fhoilsigh Futa Fata agus Dorling Kindersley Leabhar Mór an Cheoil agus dhá leabhar tagartha eile a d'aistrigh sí; agus múineann sí gearrchúrsaí teanga agus litríochta do dhaoine fásta.

 


More from this collection