Info

Date:
May 21, 2024

Time:
6.30pm

Location:
ILFD Merrion Square Park (Byzantium Tent)

Price:
Pay what you can

Please note, audience members much be over the age of 18 to attend this event. 

Once you have booked your ticket, you will receive an automatic email with a link to a Google form to register your interest to perform on the night. Please note, we aim to inform performers of their slot via email a week before the event.

This event will take place as part of ILFD in Merrion Square Park Dublin 2

Register here

Bíonn Takin’ the Mic ag Áras Scríbhneoirí na hÉireann ina shár-oíche filíochta, focal labhartha agus grinn i mBéarla agus i nGaeilge. Beidh an scoláire, scríbhneoir agus criticeoir Liam Mac Amhlaigh mar fhear an tí agus beidh léamha againn ónár n-aoí speisialta an t-údar Tanya Farrelly, chomh maith le ‘maidhc-oscailte’ le haghaidh scríbhneoirí, filí agus ceoltóirí. Fáilte roimh chách! Tacaíonn Foras na Gaeilge leis an imeacht seo. Curtha i láthair i bpáirtnéireacht le hÁras Scríbhneoirí na hÉireann

The Irish Writers Centre Bilingual Takin’ the Mic is a fantastic evening of poetry and prose in English and Irish. Featuring MC Liam Mac Amhlaigh and special guest writer, Tanya Farrelly, there will be an open mic with writers, poets and musicians. All welcome. This event is supported by Foras na Gaeilge.


An bhfuil spéis agat a bheith páirteach san oíche? / Interested in performing on the night?

Nuair atá do thicéad curtha in áirithe agat, gheobhaidh tú freagra uathoibríoch ar ríomhphost le nasc go foirm Google le do spéis a bheith ar an ardán an oíche sin a chlárú. Tabhair faoi deara go bhfuil sé mar aidhm againn am ardáin gach duine a chur in iúil dóibh seachtain roimh an imeacht.

Once you have booked your ticket, you will receive an automatic email with a link to a Google form to register your interest to perform on the night. Please note, we aim to inform performers of their slot via email a week before the event. Each performer will be given three minutes.

Níl aon taibheoir idéalach i Takin’ the Mic. Cuireann muid romhainn ardán a thabhairt do réimse taibheoirí, idir taithí agus seánra. Cabhróidh na ceisteanna sa tsuirbhé google linn an imeacht a eagrú agus a bheith cinnte de go bhfuil éagsúlacht i measc na dtaibheoirí. Tugann oícheanta Takin’ the Mic deis iontach duit aird a tharraingt ar do chuid scríbhneoireachta. B’fhéidir gur mhaith leat píosa atá scríofa le tamall a roinnt le lucht éisteachta nua.

There is no ideal Takin’ the Mic performer. At our Takin’ the Mics, we aim to showcase a diverse range of performers, from genre to experience. The questions in the google survey will help us to curate the event’s line up and make sure we are choosing a varied selection of performers. Our Takin’ the Mics are a great opportunity to showcase your new writing. You may wish to share new material or dust off a past piece to share with a new audience.

Cur i láthair i nGaeilge? Tá na Takin’ the Mics dhátheangacha ann do gach duine le sult a bhaint as an Ghaeilge, is cuma iad a bheith iomlán líofa nó díreach an cúpla focal acu. Tá fáilte roimh gach leibhéal cumais. Tugann muid spreagadh do dhaoine léamh i nGaeilge den chéad uair agus do dhaoine a ba mhaith leo píosaí a léamh i nGaeilge agus i mBéarla.

Performing in Irish? The aim of our Bilingual Takin’ the Mics is for everyone to enjoy Irish, from fluent speakers to those with just the cúpla focal. All levels welcome! We encourage writers who are performing in Irish for the first time, and those who wish to read parts in Irish and parts in English.

Tugtar trí nóiméad do gach taibheoir.
Each performer will be given three minutes.


About the Special Guests

Liam Mac Amhlaigh is a scholar, writer and critic who lectures as an Associate Professor in Modern Irish in Maynooth University. He specialises in contemporary Irish-language literature, and Modern Irish lexicography, and has published extensively in those areas. He is the founding editor of the academic journal COMHARTaighde (comhartaighde.ie), and the curator of the digital portrait archive, Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge (portraidi.ie). His most recent work centres on modernist Irish-language poetry of the second half of the twentieth century.

Is scoláire, scríbhneoir agus criticeoir atá i mbun léachtaí ina Ollamh Comhlach le Nua-Ghaeilge in Ollscoil Mhá Nuad. Bíonn béim faoi leith ina chuid oibre ar litríocht na Gaeilge comhaimseartha agus ar fhoclóireacht na Nua-Ghaeilge agus mórán foilsithe aige sa dá réimse. Is eagarthóir bunaidh é ar an iris acadúil COMHARTaighde (comhartaighde.ie) agus is coimeádaí é ar chartlann dhigiteach phortráidí, Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge (portraidi.ie). Baineann a chuid saothair le déanaí le filíocht nua-aoiseach na Gaeilge sa dara leath den fhichiú haois.


Tanya Farrelly is the author of four books: two short fiction collections: When Black Dogs Sing (Kate O’ Brien Award 2017) and Nobody Needs To Know. (Arlen House, 2021), and two psychological thrillers: The Girl Behind the Lens and When Your Eyes Close (Harper Collins) She holds a PhD in Creative and Critical Writing from Bangor University, Wales and was appointed Writer-in-Residence at NUI Galway in 2021. Tanya is a recipient of an Arts Council Agility Award and has been selected for the Basic Income for the Arts Pilot Scheme. She is currently working on a historical novel.


Tacaíonn Foras na Gaeilge leis an imeacht seo. This event is supported by Foras na Gaeilge.


Upcoming Events