Info

Date:
March 30, 2018

The Irish Writers Centre is delighted to announce its first bilingual flash fiction competition for young people (between 16 – 29), kindly supported by Dublin City Council.

The competition asks writers to embrace the concepts of Imbolc and Lá Fhéile Bríde (St Brigid) to inspire their contemporary pieces of writing. We are looking for writing that interprets these themes in an innovative and contemporary way, bringing the spirit of the concepts into the 21st century.

Imbolc is a Gaelic traditional festival marking the beginning of spring and the period between the winter solstice and the spring equinox. It was also a pagan festival associated with the goddess Brigid, the patroness of poets and scholars as well as arts, craft, livestock and fertility and the arrival of early spring. Brigid later became St. Brigid, one of Ireland’s patron saints, associated with the keeping of perpetual, sacred flames.

*The deadline for submissions has been extended to Friday 30 March, the date of the Blue Moon.*

Competition Rules

Entries can be in English or Irish.

Entries must be under 400 words

Entrants must be between 16 – 29 years old.

Send entries to opportunities@writerscentre.ie with the subject line ‘Imbolc Flash Fiction’. Entries should include your name, phone number and date of birth.  Please include proof of your entry fee (e.g. screenshot).

Entry fee: €5 per entry (writers can enter more than once)

Prizes

1st (two winners in English and Irish):

A place on a one-day writing workshop at the IWC

Publication in a partner Irish literary magazine Books Ireland

€50 book voucher

Opportunity to read at the competition event alongside IWC commissioned writers

2nd (two winners in English and Irish):

Publication in a partner Irish literary magazine Books Ireland

€50 book voucher

Opportunity to read at the competition event alongside IWC commissioned writers

——-

Tá an-áthas ar Ionad Scríbhneoirí na hÉireann an chéad chomórtas splancfhicsin dátheangach a fhógairt do dhaoine óga (idir 16 – 29), le tacaíocht ó Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Iarrann an comórtas ar scríbhneoirí glacadh le coincheapa Imbolc agus Lá Fhéile Bríde chun a gcuid píosaí scríbhneoireachta comhaimseartha a spreagadh. Táimid ag lorg scríbhneoireachta a léiríonn na téamaí seo ar bhealach nuálaíoch agus comhaimseartha, ag tabhairt spiorad na gcoincheapa san 21ú haois.

Féile traidisiúnta na Gaelach í Imbolc – tús an earraigh agus an tréimhse idir grianstad an gheimhridh agus cónocht an earraigh atá i gceist. Féile phaganach í a bhaineann leis an mbandia Bríd. Meastar gurb í Bríd pátrúnacht na filí, na scoláirí, na healaíona, an cheardaíocht, an beostoc an torthúlacht agus an t-earrach. Is í Naomh Bríd, ceann de na naoimh pátrún na hÉireann, a choimeádeann na lasracha naofa go deo.

*Is é Dé hAoine 30 Márta an spriocdháta an iarratais.*

Rialacha an Chomórtais

Is féidir le hiarratas a bheith i mBéarla nó i nGaeilge.

Ní ghlacfar le hiarratais le breis agus 400 focal.

Caithfidh iontrálaithe a bheith idir 16 -29 bliain d’aois.

Seol iarrachtaí  le líne an ábhair ‘Splancficsean Imbolc’ ar ríomhphost go opportunities@writerscentre.ie . Cuir d’ainm, d’uimhir theileafóin, dáta breithe an cruthúnas ar do tháille iontrála insteach leis an iarratais (e.g. gabháil scáileáin).

Táille iontrála: € 5 (is feidir níos mó ná iarratais amhain a dhéanamh)

Duaiseanna

1ú (beirt bhuaiteoir i mBéarla agus i nGaeilge):

Áit ar cheardlann scríbhneoireachta aon lae ag an IWC

Do chuid splancficsean foilsithe in iris liteartha Éireannach Books Ireland

Dearbhán leabhair € 50

Deis a léamh ag ócáid an chomórtais le scríbhneoirí coimisiúnaithe ag an IWC

2ú  (beirt bhuaiteoir i mBéarla agus i nGaeilge):

Do chuid splancficsean foilsithe in iris liteartha Eireannach Books Ireland

Dearbhán leabhair € 50

Deis a léamh ag ócáid an chomórtais le scríbhneoirí coimisiúnaithe ag an IWC

This is an Irish Writers Centre initiative supported by Dublin City Council.


Upcoming Events