Info

Date:
September 13, 2017

Date: Wednesday 13 September

Time: 7pm

Tickets: Book through Eventbrite

*Scroll down for the Welsh description*

To mark the centenary of the death of Welsh poet Hedd Wyn, who was killed on the battlefields of Flanders on 31 July 1917, you are cordially invited to a special performance of Y Gadair Wag (The Empty Chair / An Chathaoir Fholamh) at the Irish Writers Centre, Dublin, on Wednesday 13 September 2017. The evening is held in association with the Irish Writers Centre and Poetry Ireland.

Bringing together poetry, film and experimental techniques, this new show by Ifor ap Glyn, National Poet of Wales, explores themes of loss and identity through the life and work of Hedd Wyn and other poets of the First World War, including Irish poet Francis Ledwidge.

Featuring: Ifor ap Glyn, National Poet of Wales / Nerys WilliamsTom French

Directed by: Ian Rowlands

Digital Artist: Jason Lye-Phillips

 

I nodi can mlynedd ers marwolaeth Hedd Wyn, a laddwyd ar faes y gad yn Fflandrys ar 31 Gorffennaf 1917, fe’ch gwahoddir i berfformiad arbennig o Y Gadair Wag yn yr Irish Writers Centre, Dulyn, ddydd Mercher 13 Medi 2017. Cynhelir y noson ar y cyd â’r Irish Writers Centre a Poetry Ireland.

Mae’r sioe newydd hon gan Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru, yn cyfuno barddoniaeth, ffilm a thechnegau theatr amlgyfrwng i drafod themâu meges colled a hunaniaeth drwy fywyd a gwaith Hedd Wyn a beirdd eraill o gyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf, gan gynnwys Francis Ledwidge.

Gydag: Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru / Nerys Williams / Tom French

Cyfarwyddwr: Ian Rowlands

Artist Digidol: Jason Lye-Phillips

Mae Y Gadair Wag yn rhan o brosiect Barddoniaeth Colled | Poetry of Loss, a weinyddir gan Llenyddiaeth Cymru, ac a ariennir gan Rhaglen Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf Llywodraeth Cymru Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918.

Y Gadair Wag forms part of the wider Barddoniaeth Colled | Poetry of Loss project, delivered by Literature Wales and funded by the Welsh Government’s Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 First World War Centenary Programme.


Upcoming Events