Book Launch: Croí Cine by Seán de Fréine

Book Launch: Croí Cine by Seán de Fréine

 

Tuesday 4 February2020

6.30pm - 8.30pm

All Welcome

 

About Croí Cine 

This book fills a vacuum. It contains extracts and quotations in Irish, from the earliest times to the present day. As Irish is the oldest written language in Europe after Greek and Latin, this makes it somewhat special in European culture. The earliest item in this selection comes from the end of the sixth century, about AD 598. Irish has been written in every century since then, and every age in that time span is represented here. At one level, Croí Cine might be seen as a collection of quotations. But it is more. It is arranged in sections (thirty-two in all), each covering a main theme or period. Many sections have introductions which help to explain events and put them into context for today’s readers.

Issues covered include attitudes towards the clergy in Gaelic Ireland; how different kinds of poetry sustained morale at different levels of Irish-speaking society (most of the population) in the eighteenth century; nationality and nationalism; the past and future of the Gaeltacht; and the main causes (there were more than one) which brought about the language shift of the nineteenth century. 

Croí Cine

Seolfaidh Alan Titley an t-eagrán nua den leabhar ‘Croí Cine’, a chnuasaigh Seán de Fréine agus a d’fhoilsigh Cló Iar-Chonnacht, ag ócáid in Áras Scríbhneoirí na hÉireann, Baile Átha Cliath 1 ar an Mháirt, 4 Feabhra, 2020 ag 6:30 i.n.

Seán de Fréine a chnuasaigh, Cló Iar-Chonnacht a d'fhoilsigh

Leabhar ar leith é seo, é níos mó agus níos cuimsithí ná an chéad eagrán a foilsíodh i 1990, agus a ghnóthaigh iomrá ag an am. Ar leibhéal amháin, is cnuasach é de na céadta sleachta gairide as litríocht na Gaeilge - scothshamplaí de smaointe, den fhilíocht, de nathanna, agus de rudaí fiúntacha - a cumadh ó cuireadh peann Éireannach le pár i gcéaduair sa séú céad.Pléitear ceisteanna iontu: mar shampla, meon an phobail sa saol Gaelach i leith na cléire, ról na gcineálacha éagsúla amhrán mar ábhar meanma agus misnigh i measc aicmí éagsúla den phobal, an náisiúntacht vs an náisiúnachas, tábhacht agus todhchaí na Gaeltachta, na trí mhórchúis a thug cúlú na Gaeilge sa naoú céad déag. Tá innéacs nua cuimsitheach ginearálta leis an eagrán seo a chuireann go mór lena fhiúntas.